Keresés

Általános

Vállalkozási formák hiánya és jogi problémák hátráltatják a hosszúmezői gazdákat

Hosszúmezői gazdákkal találkozott hétvégén Magyar Lóránd parlamenti képviselő. A résztvevők a találkozón tudomást szereztek mindazokról a támogatási lehetőségekről, melyek az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően válhatnak a gazdák hasznára.

Az előadó és a résztvevők között végbement információcserét követően megállapítást nyert az a tény, hogy Hosszúmező komoly mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, azonban ennek kihasználása nagy mértékben függ a jogi problémák elhárításától és a vállalkozási formák létrejöttétől. 

A Máramaros megyei településen az elmúlt évek során ugyan megapadt a mezőgazdasággal foglalkozók száma, de még mindig sok olyan személy él itt, aki mezőgazdasággal foglalkozik. Mint kiderült, az RMDSZ-es politikus által bemutatott támogatási lehetőségekkel a hosszúmezői gazdák is élni szeretnének, azonban két komoly tényező is hátráltatja őket ebben. Egyrészt földjeik tulajdonjogának rendezetlensége, másrészt pedig a vállalkozási formák hiánya.

Magyar Lóránd képviselő a találkozón elmondta, hogy a hosszúmezői gazdák csak úgy tudnak versenyképesek maradni, ha mindenekelőtt sikerül megoldaniuk földjeik tulajdonjogának problémáit. A sok esetben nagyon bonyolult és nagyon költséges jogi procedúra, azonban számos hosszúmezői gazdának kedvét vette. Magyar Lóránd képviselő szerint az itt megismert helyi sajátosságú gondokon, törvénymódosítással lehetne segíteni.

A mezőgazdasági támogatások lehívásának másik akadálya az, hogy a településen nagy hiány van a vállalkozási formákból. Amint a képviselő fogalmazott, a vállalkozási formák (cégek, bejegyzett jogi személyek), vagy a gazdaszövetkezetek létrejötte, sok helybéli gazdának oldaná meg a gondját. A politikus szerint létezik egy másik lehetőség is, mégpedig a kisebb földterülettel rendelkezők számára, akik gyümölcs és zöldségtermesztés által tudnák biztosítani maguknak a megélhetést. A Partiumi falugazdász hálózatba bekapcsolva, illetve jól működő vállalkozások bemutatásával, a hosszúmezői gazdákat is serkenteni lehetne arra, hogy vállalkozzanak – nyilatkozta Magyar Lóránd.     

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *