Keresés

Diákélet Egyház Helyi hírek

Befejeződött az új magyar bölcsőde és óvoda megépítése Máramarosszigeten

Ez év őszén sikeresen véget ért az új magyar nyelvű bölcsőde és óvoda épületének építési szakasza, tudtuk meg az infrastrukturális beruházást magára vállaló máramarosszigeti Borromeo Szent Károly római katolikus plébánia képviselőitől.

A 660 millió forint értékű projekt megvalósítása a Magyar Kormány támogatásával jöhetett létre. A támogatási program általános célja a határontúli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megörzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal és egymásközötti sokoldalú kapcsolatának fentartása. A támogatás a BGA 8190/5/2017 számú szerződés révén a máramarosszigeti óvódafejlesztés szervesen kapcsolódik a fentemlített célhoz.

A beruházás tárgyát képező óvodai és bölcsődei épület kiemelkedő szinvonalú minőségben jött létre és jelenleg az engedélyezés fázisába került.

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *