Keresés

Helyi hírek Közélet Kultúra

Restaurálni fogják Hollósy Simon Huszti vár című festményét

Restaurálás előtt áll Hollósy Simon Huszti vár című festménye, tudtuk meg Barz Mirelatól, a Máramarosi Múzeum máramarosszigeti részlegének igazgatójától.

A festményt mostanig a Máramarossziget főterén álló Mihályi házban őrizték mostoha körülmények között. Az igazgató elárulta, hogy a festményt Nagyszebenbe szállítják, ahol a Brukenthal múzeum egyik szakavatott festményrestaurátora fogja elvégezni a szükséges szakmai beavatkozásokat.

A máramarosszigeti intézményvezető továbbá elmondta, hogy a festmény nincs kimondottan rossz állapotban, de a szükséges konzerválási és restaurálási munkálatokat mindenképp el kell végezni. Ennek becsült értéke 13.000 lej, ami a restaurálási folyamat függvényében akár változhat is. A restaurálásra szánt költséget teljes egészében a Máramarosi Múzeum fedezi, mondta Barz Mirela.

Az igazgató továbbá azt is elmondta, hogy a Mihályi ház jelen pillanatban nem biztosít megfelelő körülményeket a műalkotásszámára, ezért annak Máramarosszigetre való visszahozatalát követően biztonságos helyre kerül, de nem lesz kiállítva addig, amíg a kiállítást biztosító körülmények létre nem jönnek.

Hollósy a Huszti várat az 1895-ös millenniumi év alkalmával festette Máramaros Vármegye elöljáróságának felkérésére. Mivel a megrendelők elképzelése teljes mértékben különbözött a festőétől, ezért komoly nézeteltérés alakult ki közöttük.

A második bécsi döntést követően a műalkotást Torda városának egyik pincéjébe rejtették és csak az 1950-es években került vissza Nistor Ferenc akkori igazgató buzgólkodása folytán Máramarosszigetre. Az 1990-es rendszerváltást követően újból ki lett állítva a Mihályi házban, ahonnan 1992-ben több más értékkel együtt elrabolták. Ekkor a festmény komoly sérüléseket szenvedett. Magyarországra került, ahol a Nemzeti Galériának ajánlották megvételre. A Galéria munkatársai azonban értesítették a rendvédelmi szerveket, majd egy komolyan elvégzett restaurálási munka után a műalkotást átadták korábbi tulajdonosának.   

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *