Keresés

Helyi hírek Közélet Kultúra

Szobrot állítottak Hollósy Simonnak Máramarosszigeten

A nagybányai festőiskola megalapításának 125. évében felavatták Hollósy Simon máramarosszigeti születésű festőművész egész alakos szobrát a főtéri parkban. Hollósy művésztársaival 1896-ban letette a nagybányai festőiskola alapjait. Ez olyan kezdeményezés volt, amely nélkül a mai magyar festészet elképzelhetetlen lenne. Ez volt az első magyar célú művészeti mozgalom. Hollósy neve és a nagybányai iskola a modernséget, a haladást jelentette. Neve szorosan összeforrt Nagybánya nevével. Az addig csak egy kicsi bányászvárosként emlegetett Nagybánya művészváros fogalommá vált, melyet a határon túl is ismertek.

Kultusza máig elevenen él szülővárosában, a szoborállítással a helyi szórványközösség régi vágya teljesült.

Az ünnepségen elsőként felszólaló Demeter András kulturális államtitkár kiemelte, hogy a máramarosi táj és történelmi régió ihlette Hollósyt. 

„Nem a véletlen műve, hogy a máramarosi tájból induló és ide visszatérő mester – egyaránt alkotó és tanító – az egyéb, többek között zenei útkeresések után, a művészet olyan ágát választotta, amely révén a legmegfelelőbben sikerült kifejeznie a természet mélységes szeretetét. És az sem véletlen, hogy az általa 125 évvel ezelőtt alapított, világhírűvé vált nagybányai festőiskola egyik alapelve épp a természet hamis hatások nélküli megfestése. Ez a szoros, szerves összefonódás az ember és a természet, az itt élő emberek, hagyományok, kultúrák között ma épp úgy fontos, mint volt akkor, amikor ez a közösség olyan egyéniségeket adott a világnak, mint Hollósy Simon.”

mondta az RMDSZ-es államtitkár.

Vasile Moldovan, Máramarossziget polgármestere kiemelte, hogy Hollósy Simon nemcsak a hazai művészélet kiváló egyénisége volt, hanem Európában is elismerték pedagógiai és festői tehetségét.

A szobrot Péter Pál máramarosszigeti születésű vállalkozó finanszírozta. Felszólalásában elmondta, hogy édesanyja, Péter Ütő Erzsébet festményei és édesapja műépítészi rajzai között nőtt fel, így természetesen támogatta ezt a szobrot. Ugyanakkor örömmel tapasztalta, hogy politikai pártok, polgármesteri hivatal, helyi tanács, civil szervezetek és nyilván a művészek példásan összefogtak egy nemes cél érdekében. Demeter András kulturális államtitkár Kelemen Hunor szövetségi elnök nevében köszönetképpen átnyújtott egy emléklapot Péter Pál mecénásnak.

Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke a Communitas Alapítvány nevében szólalt fel, amely szintén támogatta a szobor létrejöttét. Örömnek és elégtételnek nevezte, hogy a város utcáin sétálók ezentúl Radu Ciobanu szobrászművész nagyszerű alkotását megcsodálva, újra és újra felfedezhetik Hollósy jellegzetesen örmény vonásait.

„Meggyőződésem, hogy szülővárosában állított emlékszobra túlmutat Hollósy festészeti öröksége iránti megbecsülésünkön: a mai esemény nemzedékformáló, tudásteremtő hagyatéka előtti tisztelgésünk üzenete is. Annak a magával ragadó személyiségnek a megörökítése, aki lelkesítő, bölcs meglátásaival, festők ezreit indította el – Európa-szerte – a művészi pályán. Akinek köszönhetően jött létre a müncheni Hollósy-iskola nyári gyakorlata és vált világhírűvé az ebből kialakuló Nagybányai Művésztelep.”

mondta az ügyvezető alelnök

Laura Ghinea, a Nagybányai Festőkolónia kulturális menedzsere a kultúra megtartó erejéről beszélt. „Fontos, hogy tartozzunk valahova. Mindenkinek fontos a szülőföldje, hiszen ez határozza meg az identitásunkat. Hollósy Simon Máramarosszigeten született, de a nagybányai festőtelep megalapításának gyümölcseit pedig mi Nagybányán azóta is érezzük” – fogalmazott a kulturális menedzser.

A kezdeményezők és szervezők között megkötött írásos megegyezés értelmében a Simonchicz Incze Kulturális Egyesületnek kell gondoskodnia arról, hogy évente megemlékező ünnepséget szervezzenek a szobornál, ugyanakkor a szobor karbantartási feladata is az egyesületre hárul. 

A szobor leleplezése után a résztvevők egy festménytárlatot tekinthettek meg a Leöwey Klára Elméleti Líceumban, ahol szigeti magyar és román diákok ecsetjéből született alkotásokat tekinthettek meg az ünneplők. A diákok munkáját, Boar Szilvia és Zolopcsuk Róbert festőművészek koordinálták.

A húsz gyermek alkotásából készült kiállításon Pesek Szilárd igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd Pintér Zsolt, az RMDSZ Máramaros megyei szervezetének elnöke is felszólalt. A magyar és román nyelven elhangzott beszédében, Máramarossziget egykori nagy festőire emlékezett, akik közül kiemelte Péter Ütő Erzsébetet és kortársait. Rávilágított arra, hogy a kultúra összekötő kapocs szerepét is betölti a nemzetiségek között.

Zolopcsuk Róbert grafikus és festőművész a tárlatmegnyitón elhangzott felszólalásában elmondta, hogy Hollósy Simon festőművész ma már sajnálatos módon nem olyan ismert szélesebb társadalmi körökben, mint ahogyan a erre nagy festő érdemes volna. 

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *