Keresés

Közélet Vélemény

Lobbisták Európája

Adventi időben vagyunk, akár tetszik ez egyeseknek, akár nem. A római katolikus egyház advent második vasárnapján szerte a világon Keresztelő Szent János szavait idézte fel, melyek így szólnak: „Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.” Számomra és azok számára is, akik karácsony megünneplésére készülnek, mi sem lehet természetesebb, mint Jézus születésére, mint bármilyen újszülött érkezésére felkészülni, vagy ha úgy tetszik az utat készíteni, az ösvényeket egyengetni.

Ennek hallatán jutott eszembe a napokban fölröppent hír, miszerint Brüsszelben a karácsony szó és a keresztény nevek eltörléséért folytatnak küzdelmet egyesek. Az evangéliumi felhívás, egyetemes jellegénél fogva ugyan nekik is szól, azonban úgy tűnik, hogy az abszurd végletekig is elmenő, Európa keresztény múltját letagadó brüsszeli neoliberális lobbisták, sokkal fogékonyabbak valami másra. Sejteni merem, de elképzelni is fájdalmas, hogy mi áll ennek hátterében. Egy azonban biztos, hogy a kereszténységet Európából gyökerestől kiirtani akarók, elég komoly erőket feszítenek meg céljaik elérése érdekében. És ha jól belegondolunk, sajnos elég előre járnak ebben.  Na és mit teszünk ennek ellenébe mi, keresztények?

Nem kell izgulni, hisz a kereszténység mellőzéséért lobbizók akciója, nem idézett elő komoly tiltakozó hullámot, vagy én nem vagyok eléggé tájékozott. Eléggé méretes azonban még az a csend, ami ezt a még sokak által elfogadhatatlan próbálkozást körülövezi. Kevés kivételtől eltekintve, hallgatnak azok, akiknek beszélniük, tiltakozniuk kellene. Pedig az evangéliumi felszólítás kötelezi őket erre: „Amit én nektek fülbe súgva mondok, azt ti hirdessétek a háztetőkről.” Hallgatnak a magukat kereszténynek mondó politikusok. Hiábavalóak tehát Szent II. János Pál pápa, 2003-ban elhangozott szavai, melyeket keresztény politikusokhoz intézett (?): „Rátok is az a kötelesség hárul, hogy ne pusztán megőrizzétek és védelmezzétek, hanem fejlesszétek tovább és szilárdítsátok meg azt a spirituális és politikai örökséget, amelyet ezek a nagy államférfiak (Adenauer, De GAsperi, Schuman, szerk. megj.) hagytak az utókorra”. És eléggé nagy a csend az egyházi berkeken belül is. Vagy ha mégis én tévednék, akkor elnézést kérek. De őszintén, nem erre számítottam. Ki kell mondanunk: a keresztény Európa azért gyenge, mert nem erősek a tagjai! A keresztények csendje és a lobbisták hangoskodása miatt néha úgy tűnik, hogy Európa már nem akar a keresztények Európája lenni, hanem a lobbistáké.  

Ezt érdemli az Athén, Róma, Jeruzsálem (!) hármas alappilléren nyugvó Európa? Ennyire becsülnénk azt az Európát, melynek első oktatási és szociális intézményrendszere is egyházi alapítású? Eddig tartott volna a három keresztény politikus, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi és Robert Schumann által szőtt álom, az Európai Unió?   

Ez a kis eszmefuttatás nyugodtan viselhette volna azt a címet is, hogy Keselyűk a tetem fölött. Igen, mert a festett ábra szerint a keresztény Európa nyugodtan tekinthető egy pusztulásra ítélt testnek, amely fölött már jó ideje köröznek a keselyűk,  – de nevezhetjük őket lobbistáknak is – , várva a végleges kimúlást.      

Egyelőre még Európa lelkének, a kereszténységnek a tiprása zajlik. Ne adja Isten, de ha ez sikerülni fog, akkor Európának vége. Amint azt a nagyok egyike mondta: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.”  

Brüsszelnek még annyit: a lányomat Máriának is, a fiamat pedig Józsefnek is hívják.

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *