Keresés

Egyház Helyi hírek Közélet

Távozik helyéről Lovász István máramarosszigeti református lelkipásztor

Parókiát vált október 1-től Lovász István református lelkipásztor. Ezzel kapcsolatos személyes döntését nemrég ismertette a máramarosszigeti közösséggel. Mint azt a távozó lelkipásztortól megtudtuk, új állomáshelye a Máramaros megyei Domokos lesz.

Az október 1-től megüresedett lelkészi állásra pályázat útján, vagy meghívásos alapon lesz új lelkész kinevezve. A nagybányai egyházmegye esperese ezért presbiteri gyűlést hív össze Máramarosszigeten, melyen a közösségnek el kell döntenie, hogy melyik opcióval szeretne élni a lelkészválasztást illetően. Amennyiben a meghívásos lehetőség mellett döntenek, akkor a közösség által választott új lelkipásztor már decemberben szolgálatba állhat, ha pedig a pályázati lehetőség mellett voksolnak, lehetőség, amivel a felszabadult lelkészi helyre pályázhatnak a jelentkező lelkipásztorok, akkor új lelkipásztora csak jövő év első felében lehet a máramarosszigeti református egyházközségnek. Amennyiben a két lehetőség közül egyik sem tud kézenfekvő megoldást nyújtani, akkor a püspöknek jogában áll kinevezni valakit.

A lelkészi állás betöltését nehezíti a tény, hogy a református egyház is nagy lelkészhiánnyal küzd. 

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *