Keresés

Diákélet Helyi hírek

Évnyitó a Leőwey Klára Elméleti Líceumban

Hétfőn reggel nyitották meg az új tanévet a máramarosszigeti Leőwey Klára Elméleti Líceumban. Pesek Szilárd igazgató köszöntőjében elmondta, hogy idén 177 óvodás és iskoláskorú gyermekkel indítják az új tanévet.

A program elején a negyedik osztályosok bemutatták a most kezdő nulladik osztályosokat, majd ezt követően a hivatalosságok beszéde következett.

Első felszólalóként Lovász István református lelkipásztor mondta el köszöntő beszédét, amiben többek között a gyermekközpontú tanítás fontosságát hangsúlyozta, a tanuló ifjúságot pedig a bölcsesség erényének elsajátítására bátorította.

Jakkel Tamás római katolikus lelkész, hitoktató köszöntő beszéde mellett, ima keretében kért áldást az új tanévre és a tanulókra.

Az évnyitón részt vett az RMDSZ részéről Zahoránszki István kormányfőtitkár-helyettes, valamint Orosz Krisztofer Levente, az RMDSZ máramarosszigeti szervezetének elnöke is. Zahoránszki István egy Dosztojevszkíj regényből hozott történettel üzent a diákoknak felhívva figyelmüket arra, hogy az életben való boldoguláshoz nem elég csupán a tanulás, hanem a lehetőségek megkeresése, valamint az azokkal való élés is nagy jelentőséggel bír. 

Orosz Krisztofer Levente buzdító beszédében arra figyelmeztette a diákságot, hogy éljenek a lehetőséggel, sajátítsanak el minél több tudást, hitet és bölcsességet, mert azok olyan kincsek, amiktől nem foszthatja meg senki őket. Továbbá hangsúlyozta azt is, hogy nem elég az oktatásnak helyszínül szolgáló épületet biztosítani, hanem a közösséget is építeni kell, ami csak akkor lehetséges, ha annak tagjai mindig azt keresik egymásban ami közös és összeköti őket, nem pedig azt, ami elválasztja a tagokat egymástól.

Szöllősi Kinga a szülői bizottság elnöke beszédében felidézte a járványügyi helyzet által okozott gondokat, kívánva, hogy diákok és tanárok egyaránt egy normális iskolai év keretén belül tudjanak tanítani és tanulni.

A járványügyi helyzet által követelt szigorú előírások betartására Varhanyovszki Gabriella egészségügyi szakmunkás hívta fel a figyelmet, az iskola és a diákok biztonságáról és elővigyázatosságáról Fábri Norbert rendőrkapitány beszélt, aki a rendvédelmi szervek által szavatolt biztonságot is garantálta.

Az esemény záróakkordjaként Pesek Szilárd igazgató egy csokor virággal mondott köszönetet elődjének, Béres Ildikónak, majd hivatalosan megnyitotta a 2021 – 2022-es tanévet.        

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *