Keresés

Helyi hírek Közélet

Hosszúmezőn került megrendezésre a Szent István-napi történelmi megemlékező és új kenyérért hálaadó ünnepség

Első alkalommal került megrendezésre Hosszúmezőn a Szent István-napi történelmi megemlékező és új kenyérért hálaadó ünnepség. Az esemény keretén belül ünnepi istentiszteletre és sokszínű kulturális előadásokra került sor. Az est fénypontjának számított a kézdivásárhelyi születésű László Attila koncertje, ami egy széles számú közönséget vonzott az eseményre. A programsorozat a meghívott vendégek beszédjeinek elhangzásával vette kezdetét.

Első ízben Hosszúmező polgármestere, R. Fekete Lajos köszöntötte a vendégeket és az ünneplőket. Üdvözlő beszédében megköszönte a főszervezők, valamint a társszervezők alázatos munkáját és odaadását, bízva annak reményében, hogy az eseményből hagyományt tudnak teremteni.

R. Fekete Lajos, Hosszúmező polgármestere a kenyér megáldása után szólt a résztvevőkhöz

Orosz Krisztofer Levente, a Máramarossziget Városi RMDSZ szervezetének elnöke isteni gondviselésnek nevezte, hogy a történelemnek számtalan kíméletlen csapása ellenére együtt tudnak megemlékezni az államalapító királyról.

A mai individualista világban Isten, a család, a gyermek, a nemzet, a közösség, szintén sértő fogalmak.

hangzott el a máramarosszigeti RMDSZ elnök részéről.

Ünnepi felszólalásában Orosz Krisztofer-Levente méltán büszkének nevezte a magyar közösség ezeréves múltját. Meggyőződése, hogy a Kárpát medencei magyar közösség csak úgy maradhat meg, ha megtalálja a saját szülőföldjén való boldogulás útját.

Dr. Danku Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára is köszöntötte az egybegyülteket. Beszédében felelevenítette Szent István érdemeit, kiemelve a kereszténységért és a függetlenségért vívott harcot.

A koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár emlékeztetett arra, hogy az államalapító királyhoz hasonlóan Magyarország Kormánya napjainkban is olyan értékekért harcol, amelyet az anyaországi balliberális politikusok készek feladni.

A Szent István-i örökség mindannyiunkat arra kötelez, hogy minden körülmények között ragaszkodjunk szuverenitásunkhoz, ezeréves hagyományainkhoz. Éppen ezért nemet kell mondanunk minden olyan törekvésre, amely alapjaiban veszélyeztetné Nemzetünk és Európa jövőjét

fogalmazott Dr. Danku Csaba.
Dr. Danku Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkára

Dicséretesnek nevezte, hogy a magyar Kormány megemlékezik az ország ezeréves történelméről és elutasítja azokat az erkölcstelen és természetellenes propagandákat, amely a családalapítás hajlandóságát és a gyermekek fejlődését kockáztatná.

Az egyházpolitikai intézkedések mellett, Magyarország Kormánya az elmúlt tíz évben nagy figyelmet fordított a nemzetpolitikai kérdésekre is. Ezen intézkedéseken belül kiemelkedő jelentőséggel bír a kettős állampolgárságról szóló törvény, ami több, mint 1 millió határon túli magyar számára biztosította a magyar állampolgárságot.

Ma is Magyarország és Európa jövőbeni megmaradása a tét. A lelki, szellemi és morális megújulás sürgető, amelyhez bátorságra, bölcsességre, szilárd hitre és kitartásra van szükségünk. Legyen ehhez segítségünk Szent István példája és egyedülálló öröksége.

zárta gondolatait a helyettes államtitkár.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója, Monszpart Zsolt, Gróf Széchenyi István gondolatával indította ünnepi beszédét, örömét mutatva, hogy a történelem viszontagságai ellenére közösen ünnepelhet a hosszúmezői magyar közösséggel. Örvendetesnek nevezte továbbá, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma segítő kezet nyújt a pályázati projektek sikeres megvalósításához.

Szent István ünnepe ebben is tanít bennünket, hogy államalapító királyunk Isten előtti alázatát példaként tekintve felismerhetjük: az évszázadokon át tartós eredményekhez mindig szükséges az „odafönt valók” segítsége, emberi törekvéseink illeszkedése az örök isteni rendhez, amiben a törekvésen túl csak az Örökkévaló kegyelmén keresztül részesülhetünk.

hangsúlyozta zárszavában Monszpart Zsolt.

Kovács-Pifka Péter, a Hungary Helps Ügynökség vezérigazgatója párhuzamot vont Szent István öröksége, valamint a Szent István tiszteletére megrendezett ünnepség között.

Máramarosban fontos a hit és a hithez való tartozás, az itteni közösségnek pedig azért van jövője, mert Istenhez ennyire közel áll.

mondta Kovács-Pifka Péter.
Kovács-Pifka Péter, a Hungary Helps Ügynökség vezérigazgatója

A vezérigazgató kiemelte, hogy a máramarosi közösség egyik jellegzetessége a békére való törekvés, amit Szent István-i örökségnek tulajdonít. Elmondása értelmében az itteni közösségek, nemzetiségtől függetlenül, komolyan veszik a békés együttlétet, példaként említve a nemrégen kihelyezett máramarosszigeti háromnyelvű helységnévtáblát.

Ünnepi köszöntője záróakkordjaként örömét fejezte ki, hogy az elszórványosodott máramarosi települések, egy élni- és fejlődni akaró magyar közösséget tudhatnak magukénak.

Dr. Illyés Szabolcs, a Szegedi Tudományegyetem képviseletében köszönte meg a főszervezők meghívását, valamint a Magyar Kormány támogatását, ami segítségével megszervezésre került a rendezvénysorozat.

A Szegedi Tudományegyetem Tudásmenedzsment Intézet főmunkatársa, Máté evangéliumából idézve kívánta alátámasztani a Szent István-Napi rendezvény szükségszerűségét és fontosságát. Úgy fogalmazott, hogy az evangéliumi szakaszhoz hasonlóan a megrendezésre került esemény, egy kiváló munka gyümölcse.

A projekt sikeressége a résztvevők szemében és mosolyában rejlik, ahol képesek közösséget teremteni szívtől szívig.

összegezte az intézményvezető.

Az esemény főszervezője a Jávorfa Virága Egyesület volt, legfőbb támogatója pedig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint az RMDSZ. A programok megszervezésében és lebonyolításában partnerei voltak olyan Máramaros megyei civil szervezetek, mint a Hosszúmezői Polgármesteri Hivatal, a Búzavirág Egyesület, Tiszamenti Akácok Egyesület, illetve a Simonchicz Incze Kulturális Egyesület (Máramarosi Hírmondó).

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *