Keresés

Belföldi hírek Helyi hírek Közélet

Történelmi pillanat Máramarosban: megalakult az RMDSZ Megyei Szervezete

Történelmi eseménynek számít a nagybányán szervezett július 8-i küldöttgyűlés, amelyen az RMDSZ Történelmi Máramaros területi szervezet, valamint a Nagybánya központú területi szervezet közös küldöttgyűlése az RMDSZ Máramaros Megyei Szervezetének létrehozásáról döntött. Az eseményen a küldöttek megszavazták a működési szabályzatot, Pintér Zsolt személyében a megyei elnököt, valamint az ellenőrző, szabályzatfelügyelő, etikai és fegyelmi bizottság tagjait.

Pintér Zsolt megválasztott elnök nyilatkozatában így fogalmazott:

„Nem lehet kettéosztani a máramarosi szórványközösséget, itt, a megyében közösen kell előre vinnünk a szövetség ügyeit, így nagyobb eredményeket érhetünk el. Meggyőződésem, hogy ezzel a lépéssel a máramarosi magyar emberek bizalmát is növeljük, és megértik, hogy az RMDSZ értük dolgozik. 2024-ben létfontosságú, hogy visszakerüljünk a megyei önkormányzati testületbe, hogy hatékonyabban tudjuk képviselni az itt élő magyarság érdekeit.”

Pintér személyével kapcsolatosan Orosz Krisztofer Levente, az RMDSZ máramarosszigeti szervezetének elnöke elmondta, hogy Pintér a múltban is készséggel, nyitottsággal és őszinteséggel fordult a megye északi részén élő magyar közösségek irányába, ezért személye a jövőben is egy garancia arra, hogy ez a baráti kapcsolat fennmarad és fejlődni fog.

Hasonló véleményen van Zahoránszki Brigitta is. A Történelmi Máramaros területi szervezet választmányának elnöke szerint már több mint egy évtizede tart a Pintér Zsolttal való jó együttműködés, ami ezentúl úgy politikai, érdekképviseleti, mint társadalomszervezési téren is közösen ugyanilyen jól fog zajlani.

Pintér Zsolt elmondta, hogy mihamarabb meg szeretné ismerni közelebbről is a helyi közösségeket. Ennek érdekében első ízben a Történelmi Máramarosban élő közösségek képviselőivel szeretne találkozni. Ezek közül is első alkalommal a terület legnagyobb szervezetének, a máramarosszigetinek választmányát szeretné jobban megismerni. Mint azt a küldöttgyűlést követő sajtótájékoztatón is elmondta, hálás a Történelmi Máramaros területi szervezet tagjainak, amiért nyitottsággal fogadták az egyesítés gondolatát és támogatták azt. 

A két területi szervezet továbbra is megőrzi eddigi előnyeit és autonómiáját, így például a Történelmi Máramarosban működő közösségek az őket érintő kérdésekben továbbra is élvezni fogják a döntések jogát, amit a most megszavazott működési szabályzat is szavatol. Ez alól nem képez kivételt a Nagybánya központú területi szervezet sem. A megye egész magyarságát érintő ügyekben – például a jelöltállításban a parlamenti vagy a megyei önkormányzati választásokra, amiben az elmúlt évtizedekben rendszerint nem tudtak közös nevezőre jutni – a statútumban lefektetett szabályok lesznek érvényesek.

Az egységes megyei szervezet létrehozása, mindig is egy érzékeny pontja volt a két területi szervezet kapcsolatának. A mostani egyesítést egyesek most is gyanakvóan szemlélik, ami különösen a megye történelmi részén élőkre érvényes. Ezzel kapcsolatosan Orosz Krisztofer Levente a maszol.ro portálnak korábban így nyilatkozott:

„Nyilván, néhány kérdőjel mindenkiben van ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon erős regionális identitástudat jellemzi az itteni magyar közösséget, lévén, hogy évszázadokon keresztül a történelmi Máramaros központja Sziget volt. Viszont rá kellett jönnie mindenkinek arra, hogy egyesült erővel messzebb juthatunk, sokkal többet el tudunk érni, ami sajnos az elmúlt időszakban nem volt elmondható a fennálló ellentétek miatt. Most reménykedve nézünk a jövőbe, személy szerint úgy gondolom, hogy ennél már csak jobb lehet.”

Az eseményen kormányülés miatt nem vehetett részt Kelemen Hunor szövetségi elnök. Üzenetét Winkler Gyula Európai parlamenti képviselő tolmácsolta, aki szintén üdvözölte a meghozott döntést és egyben gratulált a megválasztott elnöknek is. Bíztatás ként hozzátette, hogy a szövetség felső vezetése minden támogatásáról biztosítani fogja az új csapatot. Továbbá elmondta azt is, hogy nagyon fontosnak tartja a közösségek fejlesztési lehetőségeit, ezért szeretné hamarosan Brüsszelben is találkozni az RMDSZ Máramaros megyei szervezetének vezetőségével, hogy az élni is tudjon majd a Brüsszel által kínált lehetőségekkel.

Horváth Anna leköszönő megbízott elnök hangsúlyozta a tisztújítási folyamatok fontosságát, melyek eredményeképpen most már nem csak a megyei szervezet élére, de a két területi szervezetet irányító csapatok élére is új emberek kerületek, akik frissen és új lendülettel tudják majd elvégezni a feladatot. Mint fogalmazott, a két egymást gyengítő szervezet helyett, egy erős szervezetet eredményezett a közös küldöttgyűlés döntése, mely egyben egy jó keretet is biztosít majd az új kihívások előtt álló csapat számára. Székely István a Nagybánya központú területi szervezet leköszönő elnöke kiemelte, hogy az új csapat tagjai friss lendülettel vehetnek részt az őszi kongresszuson, ahol majd olyan kérdések kerülnek megtárgyalásra, melyek halmozottan érvényesek a máramarosi magyar közösségekre. Székely István abbéli reményének adott hangot, ami szerint sikerül majd újra pozicionálni a Máramaros megyei szervezeteket, ahhoz, hogy nagyobb mértékben megfeleljenek az irányukba megfogalmazott elvárásoknak. Ez annál is inkább fontosabb, mivel az RMDSZ eredményeit a politikán túli dolgok adják, mint például a társadalomszervezés

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *