Keresés

Helyi hírek Közélet

A máramarosszigeti RMDSZ elnökjelöltjének bemutatkozása

Orosz Krisztofer Levente – elnökjelölt:

Máramarosszigeten születtem, nevelkedtem és néhány Kolozsváron töltött év után ide tértem vissza családommal, dolgozni. Szakmám és hivatásom révén (a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szerzett római katolikus teológia és szociálismunkás szakképesítés) a közösségi feladatvállalás mindig az életem része volt. Két gyermek édesapjaként hatványozottan érzem annak a felelősségét, hogy az utánunk következő generáció számára több lehetőséget és reményt hagyhassunk örökül, hogy visszanyerjük hitünket önmagunkban, összetartozásunk erejében, az érdekképviseleti munka értékében.

Azért vállalkoztam az RMDSZ máramarosszigeti vezetésére, hogy együtt, közösen újjáépíthessünk egy olyan helyi közösséget, amely nemcsak a túlélésre, megszerzett jogaink és javaink védelmére rendezkedik be, hanem amelyben magyarként is jól érezhetjük magunkat, biztonságban tudjuk a jövőnket. Ehhez kérem az Önök támogatását.

Tegyünk többet, többen Máramarosszigetért!

TERVEK – PROGRAMPONTOK

Szervezetépítés

Csapatban, a közös célokért! Megbecsülést a közösségért elvégzett munkáért!  

Egy modern, átlátható és számonkérhető szervezetet, a bizalom megszilárdításáért!

A magyar közösség összetartozásának megszilárdítását, egy erősebb érdekképviseletért!

A tagsági adatbázis kiépítését, a hatékonyabb kommunikációért!

Kommunikáció 

a közösség rendszeres tájékoztatása, problémáinak és prioritásainak felleltározása

tematikus szakmai konzultációk a helyi kisebbségi lét mindennapjait meghatározó döntéseket megelőzően

Közösségszervezés

közösségi rendezvények minden korosztály számára

a vegyesházasságban élők sajátos igényeire és problémáira való odafigyelés

az egyházakkal, civil- és ifjúsági szervezetekkel való partneri kapcsolat megerősítése

közös programok más szórványbeli és székelyföldi szervezetekkel

(nagybanya.ro)

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *