Keresés

Diákélet Helyi hírek Közélet

Megalakult a Máramarosszigeti Ifjúsági Tanács

Szombaton, március 20-án tartották alakuló gyűlését Máramarosszigeten az Ifjúsági Tanácsnak, ami a máramarosszigeti fiatalok kezdeményezése révén jött létre. Az eseményen jelen volt Tőtős Áron, a MIÉRT (Magyar Ifjúsági Értekezlet) országos alelnöke, Orosz Krisztofer Levente, az RMDSZ Történelmi Máramaros területi szervezetének ügyvezető elnöke, Tinca Richard, a Simonchicz Incze Kulturális Egyesület elnöke, valamint annak alelnöke, Blegya-Eiben Gellért.

A kezdeményezők nevében Tinca Richard köszöntötte az egybegyűlteket, majd ismertette a napirendi pontokat. Köszöntő beszédében a megjelent fiatalokat a márciusi hősökhöz hasonlította, akik a szabadságukért és identitásuk megtartásáért küzdöttek. Ezt követően Orosz Krisztofer Levente üdvözölte az egybegyűlt fiatalokat. Köszöntőjében kifejtette, hogy egy ilyen esemény nagy öröm egy közösség számára. Meglátása szerint, mivel a fiatalok is részét képezik a közösségnek, jogukban áll beleszólni a közösség életébe, ezért arra bátorította őket, hogy merjenek az önszerveződés útjára lépni, melyhez az RMDSZ biztosít támogatást.

Tőtős Áron, a MIÉRT országos alelnöke, néhány percben bemutatta az ifjúsági értekezletet, mint entitást, ismertette annak programjait és a kínálkozó lehetőséget. Elmondása szerint számára, és egyben a MIÉRT számára is, nagy öröm a máramarosszigeti ifjúsági tanács létrejötte, mert ez is egy eredménye az ifjúság önszerveződő munkájának. 

A köszöntő beszédek elhangzása után az egybegyűlt fiatal közösség, szavazás útján megválasztotta szervezetének vezető testületét, mely az elnökből, alelnökből és titkárból áll. Elnökül Csongovai Helgát, alelnökül Gheorghei Ayda-Sabinet és titkárul pedig Malicski Krisztiánt választották. 

Csongovai Helga jelenleg a nagyváradi egyetemen első éves építészmérnöki hallgató. Amint erről vallott, elnöki szerepét azért vállalta fel, mert segíteni szeretne azokon a fiatalokon, akik egy ifjúsági szervezet által nyújtott lehetőségeket keresik. Fontosnak tartja ezért egy erős magyar közösség kialakulását, melyben a fiatalok is képviseltetik magukat. Véleménye szerint mindenképp fontosnak tartja az olyan programok megrendezését, amelyek erősítik a fiatalságot magyarságtudatában és éreztetik velük azt, hogy magyarnak lenni nem hátrány.

Az alelnöki pozíciót megkapó, Gheorghei Ayda-Sabine, a máramarosszigeti Leőwey Klára Líceumban végzett, majd azt követően a Babes-Bolyai Tudományegyetem joghallgatója volt. Tanulmányai után táncpedagógiával is foglalkozott. Elmondása szerint fő célja a magyar fiatalok álmaik követésére való buzdítása, valamint a fejlődésben, együttműködésben és folytonosságban való segítése. 

Malicski Krisztián, a titkári cím betöltője, a kolozsvári Gheorghe Dima zeneakadémia hallgatója. Ő egy olyan ifjúságért szeretne küzdeni, amely első sorban az értékekre összpontosít. Amint fogalmazott, célja az, hogy az ifjúság összetartson és összekapcsolódjon, az értékek elsajátítása végett. Egyedüli útként az értékek, vagy kultúra útját tartja járhatónak. Egy olyan ifjúságért szeretne küzdeni, mely védi és promoválja a kultúrát.

A vezető testület megválasztása után, a frissen megalakult szervezet egyhangúlag a MIÉRT tagszervezetisége mellett is döntött, ugyanakkor annak érdekében, hogy jogilag is be legyen a szervezet jegyezve, már megtették a szükséges előkészületeket is. 

Az esemény hivatalos menetrendjét követően kötetlen beszélgetéssel folytatódott. Ezen a fiatalok társadalmi és kulturális jellegű kérdéseket boncolgattak.

A Máramarosszigeti Ifjúsági Tanács megfelelő arányban képviselve lesz a helyi és területi RMDSZ szervezeteiben, ezért megalakulásuk a területi tisztújítások első lépésének is tekinthető. 

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *