Keresés

Helyi hírek Közélet

Villáminterjú Horváth Anna ideiglenes ügyvivővel

Eltelt három hónap amióta megbízott területi elnöknek nevezték ki. Mire volt ez elég? Kiket sikerült megszólítani, milyenek a visszajelzések? Van némi nyitottság az emberekben?

A három hónap nem sok, de nem is kevés. A járványügyi korlátozások sem feltétlenül könnyítik a munkát, hiszen a hagyományos, nagyszámú fizikai jelenlétet feltételező rendezvények, tanácskozások akadályokban ütköznek.

Ugyanakkor azt is szem előtt kellett tartanom, hogy ez az év nem telhet kizárólag a tisztújítások jegyében: tervezni, pályázni kell, végezni az érdekképviseleti munkát, hiszen az élet nem áll meg. Fontos volt például, a szigeti Leőwey Klára Elméleti Líceumban és a Hosszúmezői Általános Iskola elemi osztályaiban beindítani az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programját, biztosítva a pedagógusok bérkiegészítését és a gyermekek étkeztetési költségeit, hogy ez ne a szülőket terhelje. El kellett kezdeni a tanácskozásokat a régió középtávú oktatás-szervezési stratégiájáról is. A felmerült kérdések eldöntésébe – magyar szakoktatás beindítása, a kettős (humán és reál) líceumi profil biztosítása stb. – be kell vonni a közösséget, szülőket, ezért on-line lakossági fórumot is tervezünk ebben a témában. A közösségi rendezvények tervezésében a kulcs mindig az év eleji pályázási időszak. Ezért a civil szervezetek kérésére on-line projektírás-képzést és tájékoztatást is szerveztünk, illetve a velük lefolytatott konzultáció eredményeként benyújtottuk az RMDSZ kolozsvári Ügyvezető elnökséghez is a 2021-es kulturális és ifjúsági program-terveket. Találkoztam a történelmi magyar egyházak elöljáróival, vállalkozókkal, pedagógusokkal, olyan közösségi emberekkel, akik nemcsak érdekeltek a megújulásban, de feladatot is vállalnának.

Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásából fakadó lehetőségekkel élni kell, ez sem várhat a tisztújítás utánig. Itt a legfontosabb a hosszúmezői polgármesterünk és csapatának bekapcsolása a tájékoztatási és információs hálózatainkba: részt vettünk a Szatmár megyei polgármesterek Cseke Attila fejlesztési miniszterrel tartott tanácskozásán, Nagykárolyban, ahol felleltároztuk Hosszúmező leadott és tervezett fejlesztési projektjeit. De sor került a máramarosszigeti polgármesterrel is egy munkamegbeszélésre, ahol Béres Ildikó önkormányzati képviselővel közösen beszéltünk – többek között – a Nagybányai Művésztelep megalapításának évfordulójára tervezett idei rendezvény-sorozat kormányzati támogatásának lehetőségeiről is, felajánlva a magyar közösség, illetve a Hollósy Simon és Simonchicz Incze Egyesületek közreműködését.

A tisztújítások előkészítésében sikerült előbbre lépni? Hogyan tovább?

Kidolgoztunk egy, a megye teljes területén alkalmazandó tisztújítási szabályzatot, amely – a Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság láttamozását követően – lehetőséget biztosítana az urnás tisztújítások megszervezésére és ezáltal a közösség széleskörű részvételére. Ez azért is lényeges, mert a helyi és területi vezetők, döntéshozó testületek legitimitása a garancia arra, hogy a tisztújítást követően az érdekképviseleti munka a nyitottság, átláthatóság, elszámoltathatóság jegyében történjen.

Az urnás tisztújítások korrekt megszervezésével rengeteg munka van, ezért úgy ítéltem meg, hogy szükség van egy alkalmazotti státusú területi ügyvezető elnökre. Tiszteletben tartva a tisztújítást eredményeként megválasztott elnöknek azt a jogát, hogy ő javasoljon ügyvezető elnököt, Orosz Krisztofert, a Simonchicz Incze Egyesület volt elnökét, ideiglenes ügyvezető elnöki tisztségre nevesítettem, 2021. március 15-től szeptember 15-ig tartó megbízatással. Krisztofert munkájának kolozsvári időszaka óta ismerem. Elkötelezett, egyenes emberként megfelelőnek tartom a feladatra, amelyet velem és a területi RMDSZ-irodában dolgozó munkatársakkal közösen kell elvégezzen. Ugyanakkor, több rétegtalálkozónk is volt a máramarosszigeti magyar közösség tagjaival, amelyek a bizalomerősítést szolgálják. Ahogy a járványügyi helyzet megengedi, elkezdjük meghirdetni a helyi tisztújításokat, melyek eredményeként, az Alapszabályzat előírásainak megfelelően megalakulhat a területi Küldöttgyűlés és választmány is. Sort kell keríteni a területi Nőszervezet megújulására és a MIÉRT tagszervezeteként létrejövő ifjúsági szerveződés megalakulására is. Az a cél, hogy ez a folyamat, az én megbízatásom teljesítése, még az év első felében lezáruljon és a megválasztott testületek, csapatok munkához láthassanak.

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *