Keresés

Közélet Kultúra

Kié legyen Máramaros? Román–ukrán összecsapás Máramarosszigetnél

1919 januárjában a háború – noha a nyugati fronton már az 1918. november 11-i fegyverszünettel véget értek a hadi cselekmények – újra elérte a történelmi Magyarország északkeleti régióját. Mégpedig egyszerre több oldalról: nyugat felől a csehszlovák legionárius csapatok bevonultak Ungvárra, miközben délről és északról is idegen katonai alakulatok törtek be Máramaros vármegye területére. A 8 Órai Újság 1919. január 18-i számában az alábbi módon számolt be a román és ukrán erők összetűzéséről:

„A románok tisztán hódítási vágyból és azért törnek előre, hogy közvetlen összeköttetést létesítsenek a cseh-szlovákokkal, viszont az ukránok minden áron biztosítani akarják a szabad utat a szabad Magyarország és közvetve a nyugati piacok felé. Az ukrán és román érdekek között az az óriási különbség van, hogy míg a románok Máramarosmegyét is be akarják kebelezni Nagyromániába, addig az ukránok nem csinálnak belőle titkot, hogy nekik Ruszka-Krajnára szükségük nincsen, ők csupán Románia rendkívüli területi megnövekedését nézik féltékeny szemmel és azt nem akarják megengedni, hogy Románia odaékelje magát Ukránia és Magyarország közé. Az első összeütközés vereséget hozott az ukránoknak, akiknek negyvennél több halottjuk maradt a csatatéren. Azonban vannak híreink arról is, hogy a határon túl nagy haderők vannak tartalékban s hogy a harc, amely a tegnapi nap folyamán megkezdődött, az ukránok részéről a legnagyobb erővel fog folytattatni. A 30 milliós ukrán nép nem tűrheti, hogy fajrokonait, a felszabadult ruszinokat a gyűlölt román bojáruralom jármába befogják.”

Nem sokkal Ungvár csehszlovák megszállása előtt, 1919. január 7-8 éjjelén szervezett népfelkelés bontakozott ki Kőrösmezőn, amely következtében megalakult a Hucul Köztársaság Sztepan Klocsurak vezetésével. A szemelvényből enyhén érezhető az elfogultság az ukránok irányában, tekintettel arra, hogy Magyarország hamarabb számíthatott szövetségesre az ukrán félben Kárpátalja kérdésében, mint a csehszlovák vagy román félben. A Hucul Köztársaság csapatai január 20-ig Rahót és környékét is elfoglalták, s a Rahói járás tisztviselői is felesküdtek az új államra. Ugyanekkor memorandumot intéztek az Ungvári Néptanácshoz, amelyben Gregory Zhatkovych-csal, az amerikai ruszinok egyik küldöttével és Tomáš Garrigue Masarykkal, Csehszlovákia elnökével tudatták, hogy Romániával szemben Csehszlovákiához tartoznának.

Idézet: 8 Órai Újság, 1919. január 18. Máramarossziget előtt a román csapatok összeütköztek az ukránokkal.

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *