Keresés

Egyház

Helyére került a restaurált Nepomuki Szent János oltárkép a Borromeo Szent Károly templomban

A máramarosszigeti Borromeo Szent Károly templom oltárképeinek restaurálása már rég elkezdődött. Ennek eredményeképpen került vissza a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló restaurált oltárkép is nemrég. A restaurálási munkálatok most is a szatmári egyházmegye restaurátori műhelyében zajlottak.

Az oltárkép Nepomuki Szent Jánost, Csehország patrónusát ábrázolja, a szentet, aki a gyónási titok, a fuldoklók, a vízen veszélybe jutottak, valamint a folyók, hidak, halászok védőszentje, néhol a bányászok patrónusaként is tisztelik.

A máramarosszigeti oltárkép Nepomuki Szent János elfogatását tárja elénk, mely jelenet, nem tartozik a nagyon gyakran ábrázolt ikonográfiai típushoz.

Nicolae Sabău kolozsvári művészettörténész leírása szerint, a máramarosszigeti oltárkép ábrázolása kissé anakronisztikus, ugyanis az elfogatást vezető tiszt öltözete inkább a XVII. századi stílus jegyeit viseli, mint a XIV. századit. Sabău ugyan nem ismeri a kép szerzőjét, a képen elvégzett elemzése azonban elvezet Franz Anton Maulbertschig és Jakob Mathias Schmutzerig, akiknek a munkája nyomán készült a máramarosszigeti ábrázolás.

Puskás Éva restaurátor megállapította, hogy a kép szerzője, mint ahogyan az, az ábrázoláson is feltűnik, nem más mint Schöfft József Károly vagy Joseph Carl Schöfft, aki művét 1807-ben készítette. A művész 1776-ban születik Pest városában és él valamint alkot ugyanitt 1851. évében bekövetkezett haláláig. 1802-ben iratkozik be a bécsi képzőművészeti akadémiára. A család későbbi generációja is hű marad a festészethez, mivel a tizenkét született gyermeke közül Ágoston fia híres festő lett. Mivel korának kedvelt művésze volt, a 19.század elején készült festményeit szerte az egész történelmi Magyarország területén megtaláljuk. Munkái főképp oltárképek, melyek a barokk, a klasszicizmus és a romantika közötti átmenetet jelenítik meg.

Nepomuki Szent Jánost 1729-ben avatták szentté. Máramarosban a tutajozással foglalkozó szlovákok és cipszerek, mint a vízi utazók védőszentjét tisztelték és terjesztették tiszteletét. A Tisza mentén, több helyen, valamint főleg bányászattal foglalkozó máramarosi településen, több Nepomuki Szent János kápolna épült.

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *