Keresés

Egyház

Elkezdődött a felnőttek katekézise a Borromeo Szent Károly Plébánián

„A hitünk egy drága kincs. Óriási ajándék, hogy megkaptuk a hitet, benne élhetünk, és hogy életünk belőle indulhat ki. A hitről és az egyházról csak akkor tudunk jól beszélni, ha megismerjük.” – idézte Ft. Reszler Mihály főesperes-plébános Udvardy György érsek úr szavait a felnőttek katekézisének nyitó alkalmán.

A katekézis nem más, mint a hívők bevezetése a keresztény élet egészébe a keresztény tanítás rendszeres átadásával. Az ókori görög eredetű szót a magyarban gyakran a hitoktatás kifejezéssel fordítjuk, azonban a katekézis több ennél, hiszen nem csupán hitbeli ismereteket akar átadni, hanem a Krisztusi közösség – vagyis az Egyház – keretében el akarja vezetni a hívő embert a keresztény életstílusba; tehát a katekézis nem más, mint nevelő célzatú oktatási tevékenység.

A katekézis fogalma mellett a résztvevők a propaganda szó jelentésével is gazdagodhattak. A propaganda szó a latin propagare kifejezésből származik és az 1622-ben létrehozott Hitterjesztési Kongregáció (Congregatio de Propaganda Fidei) nevében jelenik meg először, melynek legfontosabb feladata a más vallású területek evangelizálása volt. A XVIII. század végétől a kifejezést egyre többet használták a politikai szférában, bizonyos nézetek elterjesztésére, a hallgatóság véleményének, felfogásának befolyásolására, ezért az Egyház elhatárolódott ettől a kifejezéstől.

A fogalmak tisztázása és az egyháztörténeti ismeretekben való gazdagodás után a résztvevők meghívást kaptak saját hitük felfedezésére. Világossá válhatott, hogy a hit alapja a személyes találkozás Istennel. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a személyes szóra, hiszen más szinten van egy gyermek, más szinten van egy kamasz, és szintén más szinten áll a felnőtt ember. Ha felnőttként gyermeki szinten próbáljuk megérteni ugyanazt az Istent, akkor az a próbálkozás kudarcba fullad és így hitünk is válságba kerül.

„Hitünk drága kincs”, épp ezért vigyázni kell rá. Ft. Reszler Mihály a hitet egy gyémánthoz hasonlította, mely beporosodva veszít csillogásából, ezért fontos, hogy olykor levegyük a polcról és leporoljuk. Ez nem más, mint a megtérés. Keresni kell a személyes kapcsolatot Istennel, mely történhet beszélgetésen, imádságon vagy Szentírás olvasáson keresztül.

A hit azonban kegyelmi ajándék, olyan kegyelmi ajándék, melyben mindenki részesült a keresztség szentsége által. A kegyelmeket pedig Krisztus adja, a liturgiát végző Egyházon keresztül.

A Máramarosszigeti Borromeo Szent Károly Plébánia Oratóriumában, hétfőként, az esti szentmisét követően tovább folytatódik a felnőttek katekézise.

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *