Keresés

Diákélet Helyi hírek Közélet

II. Rákóczi Ferencre emlékezve

Június 5-én, ünnepélyes keretek között ért véget a 18. Nagybányai Történelem Vetélkedő, melynek díjkiosztójára a fernezelyi Szent Erzsébet templomban került sor. Négy máramarosi iskola 27 diákja volt értékes díjakkal jutalmazva. A vetélkedő idei témája II. Rákóczi Ferenc, a Nagyságos Fejedelem.

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke javaslatára, a magyar Országgyűlés a 2019-es esztendőt II. Rákóczi Ferenc-emlékévnek nyilvánította, abból az apropóból, hogy az 1703-ban kirobbant szabadságharc vezetőjét 315 évvel ezelőtt, 1704. július 8-án, a gyulafehérvári országgyűlésen, erdélyi fejedelemmé választották. A javaslattevő Lomnici érvelése szerint: „Több határon túli magyar közösség szempontjából is különös jelentőségű lehet, ha Rákóczi Ferenc emlékévévé nyilvánítják 2019-et.” A Kárpát-medence számos településén emlékeztek meg a Nagyságos Fejedelemről.

Ehhez a minden magyart átfogó kezdeményezéshez csatlakozott egyesületünk is, igénybe véve a Nagybányai Rákóczi Diákszövetség segítségét, ami nyertes pályázattal járult hozzá a vetélkedő zökkenőmentes lebonyolításához. Így fő támogatónk a Rákóczi Szövetség lett, további támogatóink: Vánk Sándor, Sárközi István, Dienes Áron, Kolozsi Rudolf és egy önmagát megnevezni nem kívánó lelkes hozzájáruló. Mindnyájuknak köszönettel tartozunk, hogy méltóképpen rangos vetélkedőt szervezhettünk. Máramaros megye öt iskolájából, a szinérváraljai AlexiuBerinde Szakképző Líceum, a koltói Petőfi Sándor Általános Iskola, a szamosardói Kós Károly Általános Iskola, a máramarosszigeti Leőwey Klára Elméleti Líceum és a nagybányai Németh László Elméleti Líceum 135 diákja iratkozott fel a versenyre. A csapatok három korosztályban mérték össze a tudásukat háromfős csapatokban. Felkészítésüket hat tanítónő és négy, kisebbségi történetet oktató tanár vállalta. A vetélkedő döntőjére 2019. május 23-án került sor három versenyközpontban, a nagybányai Németh László Elméleti Líceumban, a szamosardói Kós Károly Általános Iskolában és a máramarosszigeti Leőwey Klára Elméleti Líceumban. Itt kell megköszönnünk a verseny helyszíneit biztosító igazgatóknak és a versenyt lebonyolító négy önkéntesünknek, hogy támogatták kezdeményezésünket.

A következőkben álljon itt a kiváló eredményekkel büszkélkedő vetélkedő csapatok sora. Az 1-4. osztályosok korosztályának helyezettjei: I. díjat nyert a Kós Károly Ált. Iskola Aphrodité csapata (Nagy-Moni Beatrix, Erdei Andrea, Miklós Márk), II. díjas a Németh László El. Líceum Bujdosók csapata (Csendes Ildikó, Pusztai Petra, Hegedüs Péter), III. díjas lett a Leőwey Klára El. Líceum Töri kutatók csapata (Dolha Noel és Fekete Ádám). Az 5-8. osztályosok díjazottjai: I. helyezést ért el a Németh László El. Líceum Kurucok csapata (Lapohos Boglárka, Vicsai Barbara, Nagy Brandon), II. díjat szerzett a Petőfi Sándor Ált. Iskola Libertás csapata (Tar Noémi, Turuczkó Gergő, Incze Sofia), III. helyezett lett a Kós Károly Ált. Iskola Történelem kutatók csapata (Nagy Henrietta, Varga Daniela, Nagy Petra). A középiskolások vetélkedőjére csupán „némethlászlós” diákok jelentkeztek, így közülük került ki az első három. I. helyezést ért el a Sólymok csapata (Balázs Udo, Bányai Márk, Precuț Yvette), II. díjas lett az Aranysas csapat (Fuci Anita, Mánc Lóránt, Várdai Erwin), III. helyezést ért el a Pingvinek csapata (Benkő Lilla, Cozma Tamás, Cupsa Róbert).

Minden résztvevő tanár és diák emléklappal, a győztes csapatok díszes oklevéllel, könyv- és pénzjutalommal gazdagodtak. A Sólymok csapata, mint már hagyományosan e vetélkedő középiskolás győztesei, a Rákóczi Szövetség támogatásának köszönhetően, budapesti kiránduláson vehetnek részt a GloriaVictis októberi rendezvényén.

A végén álljon itt a vetélkedőre jelentkező diákok felkészítő tanítóinak és tanárainak névsora: Muzsai Melinda (AlexiuBerinde), Balogh Csaba (Petőfi Sándor), Roman Renáta, Balag Ilona, György Gabriella, Kis-Tóth Ilona (Kós Károly), Fekete Anita, Kádár Laura, Kassay Beáta (Leőwey Klára), Móré Éva, Nagy-Jenei Zoltán (Németh László).

A Rákóczi-emlékév kapcsán, a lezajlott vetélkedő mottójával üzenjük, hogy nem romantikus nosztalgiázás a hit, haza, hagyomány fogalmaiba zárt értékrend szemlélése, hanem – a jövőnk érdekében – kötelező fogalmi „szentháromság”.

„Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek. Őrizzétek meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla úgy, mintha kincs lenne!”(II. Rákóczi Ferenc)

Nagy-Jenei Zoltán szervező

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *