Keresés

Egyház Helyi hírek Közélet

„Megmaradni” címmel tartott előadást Ft. Orosz István a Máriapócsi Kegyhely igazgatója Máramarosszigeten

Az előadás a Borromeo Szent Károly Plébánia Oratóriumában lett megtartva, mely egyben a „Keresztény családok, a szórványközösség jövőjének záloga” című előadás-sorozat záró előadása volt.

Orosz István atya előadásában a keresztény családok mai helyzetére utalva elmondta, hogy valójában nem a keresztény családok vannak igazán válságban, hanem az ember gondolkodása. Ebből kiindulva vázolta mindazokat a gondolkodásbeli nézeteket, amik ma akadályai egy keresztény család létrejöttének, gyermekvállalásnak, hitbeli fejlődésnek.

Meglátásait általános jellegűeknek tartja, azonban főleg a szórványban való megmaradását a kereszténységnek és magyarságnak, csakis gondolkodásának a megújulásával biztosíthatja mindenki.

Ami a kereszténységet illeti, az előadó elmondta, hogy nem csak kulturális, nemzeti közösségek szórványairól kell beszélnünk, hanem be kell látnunk azt, hogy maga a kereszténység is szórványban él. És amikor ezt állítja, nem a számbelileg még valahogyan éldegélő közösségekre gondol, hanem a hitüket a maga Krisztusi valóságában megélő emberekre és családokra is gondol, akik nagyon kevesen vannak.

Ennek okát az elanyagiasodásban, kommunikációs problémákban, a félelemnek az embereken való elhatalmasodásában és a szexlalitás igazi értelmének a figyelmen kívül hagyásában látja.

Szerinte a gyermektelenségnek igenis oka legtöbbször az alaptalan félelem, az Isteni gondviselésbe vetett bizalom hiánya, a folyamatosan az anyagiak hiányára való hivatkozás, elkényelmesedés.

A közösségek szétesését pedig elősegíti az egymással és Istennel való kommunió hiánya. Az Istennel való folyamatos kapcsolattartás hiánya nem teszi az embert kereszténnyé. Keresztény nem az, aki vasárnaponként részt vesz a szentmisén, hanem az, akit keresztény gondolkodása és életvitele miatt lehet annak nevezni, akit életében már lehülyéztek azért, mert kiállt Krisztusi elvei mellett, de még inkább aki bármikor kész életét adni Krisztusért. Ez a fajta hit pedig csakis a Szentháromságos egy Istennel való személyes találkozás által jöhet létre.

Ami pedig a magyarság megmaradását illeti, csakis a szigorúan felvállalt identitás ápolásával és megélésével lehetséges. Magyar nem attól lesz valaki mert utálja a másik nemzetiséget, hanem attól, hogy magyarul gondolkodik és cselekszik.

Az előadást követően az egybegyűlt családok a plébánián szeretetvendégségben részesültek.

A „Keresztény családok a szórványközösség jövőjének záloga” című programsorozatot a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *