Keresés

Diákélet Egyház Helyi hírek Közélet

Eseménydús hétvége volt a máramarosszigeti református gyülekezetben

Isten jósága , ragyogó napsütéssel kísérte május második hétvégéjén a máramarosszigeti református gyülekezetben zajló eseményeket.

Szombaton a Nagybányai Református Egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek konfirmált fiatalok lelkipásztoraik kíséretében, hogy részt vegyenek az ifjúsági napon. A máramarosszigeti református fiatalok, ill. presbiterek finomságokkal kínálták az érkezőket, majd közösen bevonultunk a templomba.

A megnyitó igehirdetési szolgálatot Lovász István helybéli lelkipásztor végezte, majd nt. Vékony Roland Ádám apahegyi református lelkipásztor előadását kísérhettük figyelemmel aki a Harag mint szeretet címmel tartott vetített előadást. 

Egy ifjúsági keresztyén együttes, a Thábor együttes jelenlevő tagjai keresztyén énekekkel léptek fel és közös éneklésre buzdítottak. A lelki feltöltődést egy közös ebéd zárta, mely után a kedves vendégek hazaindultak reménység szerint szép emlékekkel.

Az események még korán sem értek véget, hiszen vasárnap hálaadó istentiszteletre gyűlt össze református gyülekezetünk. Nt. Gellén Sándor Károly, a Nagybányai Református Egyházmegye esperese, Avasújvárosi Református Egyházközség lelkipásztora hirdette az igét a 118. Zsoltár 21-25 versei alapján: Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt örvendezzünk és vigadjunk ezen!Ez volt az a nap, amikor a templomi istentiszteletet követően kivonultunk a református temetőbe, hogy megszenteljük Dr. Lingvay József és családjának adományát, egy 110 kg-os harangot. 

A Székelyudvarhelyen öntött harang tavaly nyáron érkezett egyházközségünkbe, idén sikerült befejezni a haranglábat és elvégezni a különböző tereprendezési munkálatokat. A református ravatalozó mellett,  harangláb előtt Lovász István, helyi lelkipásztor tartott rövid igei bevezetőt, majd Dr. Lingvay József köszöntötte a jelenlevőket.

A 25. Zsoltár eléneklése után Csik Mirtse Timea Bernadett szavalata következett.  Gellén Sándor Károly esperes és Dr. Lingvay József közösen meghúzták a harangot. Az Apostoli Hitvallás szavai csendültek fel ezután, majd nt. Gellén Sándor Károly esperes úr áldásával zárult az ünnepi alkalom.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik idejüket, erejüket nem kímélve mindent megtettek, hogy ez a két nap valóban közösségerősítő, emlékezetes nap lehessen. Isten áldása legyen rajtuk, Isten áldása legyen rajtunk!

Lovász István
lelkipásztor

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Következő