Keresés

Egyház Helyi hírek Közélet

Komoly érdeklődés övezte Pécsi Rita előadását Máramarosszigeten

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita előadásával kezdetét vette a „Keresztény családok, a szórványközösség jövőjének záloga” című előadássorozat a Máramarosszigeti Borromeo Szent Károly Plébánián.

A résztvevőket elsőként Ft. Reszler Mihály máramarosi főesperes-plébános köszöntötte, aki köszönetet mondott az újonnan megalakult családpasztorációs munkacsoportnak, külön kiemelve Lovász Dénes szerepét, aki oroszlánrészt vállalt a szervezésben és akinek buzgólkodása nélkül nem jött volna létre az esemény. Ft. Reszler Mihály a magyar családok közösséggé alakulásának fontosságát hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy eddig a máramarosi szórványt a huszonötödik órájában járó közösségként emlegette, azonban minden túlzás nélkül kimondható, hogy beléptünk a 27. órába, amikor már egyházközségünk anyanyelvi léte elsősorban a mi felelősségünk.

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita előadásában az apai szerepre összpontosított, kiemelve, hogy mennyire elkerülhetetlen, hogy a gyermekek (akár fiú, akár lány) kezdeti Isten-képének forrása az édesapa személye legyen, hiszen az édesapák a Mennyei Atya transzparensei, vagyis minden gyermek istenképe az apa szerepén keresztül formálódik – fogalmazta meg Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, aki néhány példán keresztül bemutatta az apa hiányából, vagy a torz apaképből adódó személyiségzavarokat is, ami végigkísérhet egy embert egész élete folyamán.

A témaválasztással kapcsolatban, az előadó külön kiemelte, hogy sok családdal találkozott, sokféle gyermekkel dolgozott együtt, és tapasztalatai alapján elmondható, hogy az egészséges fejlődés egyik kulcsa a szilárd kötőerők és az édesapa aktív, valódi jelenléte. Megfigyelhető, hogy az ilyen családban nevelkedő gyermekek sokkal kiegyensúlyozottabbak társaiknál. Ezt a tényt támasztja alá Joseph Kentenich, a Schönstatt mozgalom alapítójának tanulmánya is, aki különleges módon foglalkozott az atyai szereppel. Uzsalyné Dr. Pécsi Rita már régóta kutatja Kentenich atya organikus pedagógiáját, amelynek köszönhetően előadásában nem csak értekezett az apai szerepről, hanem egy-két olyan irányvonalra is rámutatott, amely a hallgatóságnak elegendő támpontokat biztosíthat az apai szerepük tökéletesítéséhez.

Az előadást követően Uzsalyné Dr. Pécsi Rita megjegyezte, hogy nagyon nyitott közönséggel találkozott, majd röviden üzent is a Máramarosszigeti Borromeo Szent Károly Plébánia családjainak is. Elmondta, hogy az édesapáknak nagyon fontos szerepük van. Az előadás-sorozat nevére visszautalva: az édesapák nem csak a keresztény családok és a szórványközösség jövőjének záloga, hanem az egészséges emberi fejlődés záloga is.

„A család hihetetlen nagy erő, melynek tartóoszlopa az apa. Anyaként szeretem és élvezem az anyai feladatokat is és nagyon örülök neki, hogy édesanya is vagyok, de tapasztalom, hogy én is akkor tudok jól működni, ha mögöttem van egy jó apa. Kívánom, hogy az itt élő apukák, leendő apukák, fiatal fiúk ehhez mérjék magukat. Fel kell nőni a feladathoz, tenni kell érte, mert magától nem megy, de úgy gondolom, hogy megéri tenni érte, hiszen olyan minőségi változást hozhat akár az ember benső életében, akár a külső kapcsolataiban, amelyet más módon nem lehet elérni.”

Az előadás alatt a résztvevő családok gyermekei számára kézműves foglalkozást tartottak a plébánia hittantermében. Az előadást követően a szervezők agapéval is próbáltak a közösséggé alakulás folyamatához hozzájárulni, ahol a résztvevők már gyermekeikkel együtt fogyaszthatták a finomságokat.

Az előadás-sorozatot a Magyar Kormány Bethlen Gábor Alap támogatja.

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *