Keresés

Egyház Közélet

Hosszúmezőn nyitották meg a IV. Máramarosszigeti Szent István Napokat

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, búcsúi szentmise keretében nyitották meg a IV. Máramarosszigeti Szent István Napokat (SZIN). Ez alkalommal a környék több településéről is, hívek sokasága zarándokolt Hosszúmezőre, hogy részt vegyen az ünnepi szentmisén, mely egyben a SZIN nyitó miséje is volt.

Az ünnepi liturgián Griz László újmisés szónokolt, aki prédikációjában Szűz Mária és Szent István Király követésére buzdított, akik Krisztusban találták meg családjuk és népük életének értelmét.

„Szűz Mária nagysága nem csak abban rejlik, hogy ő általa Isten emberré lett. Mert ha csak megszüli az Úr Jézust és ezzel hivalkodik, hogy ő megszülte Isten fiát és neveli, akkor nem biztos, hogy ma Őt ünnepelnénk. Szűz Mária nagysága egyszerűségében is rejlik. Nem követel magának elismerést vagy hódolatot… Mária egyszerűsége még a reformátor Luther Mártont is dicséretre ragadtatja: Isten anyjának tiszta a lelke, hiszen Mária a bőség közepette sem ragaszkodik javaihoz, nem keresi a saját érdekét, hanem megőrzi lelki tisztaságát a szeretetben és Isten dicséretében… Szűz Máriának mindene megvolt, mert Krisztust hordozta nem csak a méhében, hanem a szívében is. Igaz, hogy azt a szívet fájdalom is átjárta, mert Krisztus még az édesanyjának sem ígérte meg, hogy aki Őt követi nem fog szenvedni. Viszont azt megígérte Krisztus, hogy aki mindvégig kitart mellette, az majd megkapja az örök hervadhatatlan koszorút… Alázatossága miatt Isten megadta neki, hogy testét ne érje földi romlás és a Mennyország Királynéjává tette…

Fogalmazott Griz László
Griz László

Hasonlóan Szent István királyunk is Krisztusban találta meg családja és népe életének értelmét, tőle kapta az erőt, hogy országát szilárd alapra építse. Szent István hite ugyanis a józanság lelkéből táplálkozott. Példája ma is arra int, hogy szívvel és értelemmel, bölcsen és nagylelkűen fáradozzunk egymás javáért, testvéri szeretettel.

Legyen mindnyájunkban Mária lelkülete, hogy megtapasztaljuk az Urat. Ezáltal meg fog újulni a kapcsolatunk önmagunkkal, Istennel és az embertársainkkal. És így olyan nép leszünk, amelyre Szent István Király és a Mennyország Királynéja is büszke lesz.”

A szentmise végén Ft. Reszler Mihály máramarosi főesperes hivatalosan is megnyitotta a IV. Máramarosszigeti Szent István Napokat. Felszólalásában az ünnepi programsor céljára hívta fel a figyelmet, ami nem más mint „nemzeti identitásunk megerősítése itt a szórványban.” Továbbá annak fontosságát hangsúlyozta, hogy senkinek sem szabad szégyellnie magyarságát, hisz „ezzel nem bántunk senkit. Saját kulturális adottságainkon keresztül igyekezzen mindenki megmaradni magyarnak a szórványban, ahol sokkal nehezebb mint a tömbben.”

A Máramarosszigeti Szent István Napok vasárnap, augusztus 20-án, szintén ünnepi szentmisével zárulnak. 

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *