Keresés

Egyház Helyi hírek Közélet

Jézus szívét ünnepelték Tiszaveresmarton

Június 23-án, pénteken ünnepelték a Máramaros megyei Tiszaveresmarton, Jézus szívének napját a római katolikus hívek. A környékről összegyűlt híveknek T. Giurgiu Daniel máramarosszigeti segédlelkész prédikált. 

Szónoklatában Giurgiu Daniel segédlelkész Jézus Szent Szívéről beszélve elmondta, hogy az nem más, mint az igazi béke és szeretet forrása:

„Isten legcsodálatosabb alkotása: a szív, mondotta Jézus. A szív ugyan kicsi, mégis jelentős testi szervünk, de ugyanakkor az ember szeretetének a jelképe is. A szív igazán akkor szív, ha szeretet lakik benne. Aki nem tud szeretni, arról azt szoktuk mondani: nincs szíve, szívtelen. És nekünk, keresztényeknek hozzá kell fűznünk mindehhez, hogy a szívek közül is a legcsodálatosabb alkotása Istennek Jézus Szent Szíve!

Jézus szíve a mi békénk és engesztelődésünk! Jézus szerető szívében találja meg az ember a békének és a kiengesztelődésnek az értelmét. 

Mennyi ember éhezik az igazi béke után! Kell, hogy ez az éhség Isten felé irányítson bennünket. A béke a szívünk nagy vágya, ha nincs béke nincs igazi boldogság. Ezt Jézus tudja, ezért hozott békét a világnak. Az igazi békesség csak Jézus szívében található. De ezt csak azok kapják, akik az ő útján járnak. Az igazi béke a szívéből fakad. Aki elkerüli Jézust és a keresztény életet, az képtelen békét teremteni, képtelen békében élni.       

A békesség tőlünk is függ. Erre törekednünk kell. Meg kell hoznunk érte az áldozatot. A békét nem elég hirdetni, hanem meg kell teremteni. Ez azt jelenti, hogy nem elég a békét reklámozni, tüntetéseken kiabálni, hanem meg kell valósítani.

A béke, a csend, a belső boldogság, az hogy Isten velünk van, többet jelent, mint minden vagyon és dicsőség. Hiába van meg mindenünk, hogyha belül üresek vagyunk!

Jól tudjuk, hogy vannak nagyon szegény családok, akik viszont mégis nagyon boldogok. Nem a pénz teszi őket boldoggá, hanem egymás szeretete. És vannak nagyon gazdag családok, akik viszont mégsem boldogok, mert egyrészt nyugtalanná teszi őket a nagy vagyon, állandó félelemben élnek, hogy elveszíthetik vagyonukat, másrészt pedig bár van vagyon, de nincsen családi megértés és béke, mert nincsen közöttük szeretet.

A béke feltétele az igazságosság, de igaz ember csak az lehet, aki nem a világ szerint él. Jézus azt mondja: nem a világ békéjét adom nektek! A világ mentalitása szerint mindenki a saját maga kényelmét keresi, az a fontos, hogy nekem legyen jó, lehetek nyugodt, van mindenem, nem zavar senki! Másra már nincs tekintettel, mások elvárásai hidegen hagyják. Ez nem béke, hanem bűnös önzés, bűnös kényelem. Nincs lelkiismeret vizsgálat, lelkiismeret furdalás, nincs megbocsátás, bocsánatkérés.

Ne éljünk istentelen módon, még akkor sem, ha istentelenek vesznek körül bennünket. Jézus nem hagy el soha bennünket, mert végtelenül szeret minket. Ezt megmutatta nekünk, megmentette a lelkünket a bűn rabságából, új lehetőséget, új életet adott nekünk. Képesek vagyunk ezt felfogni?

Nagypénteken, délután három órakor, Jézus hangosan felkiáltott: Beteljesedet! Az eredeti görög szövegben Jézus utolsó szava így van megörökítve: telestai! Mit jelent ez a szó? Néhány évvel ezelőtt történt valami, aminek a nyomán megtudjuk, mit is jelent Jézus utolsó szava.

A Szentföldön kutató régészek egy Krisztus korában élő adószedő, vámos irodájára bukkantak.  Az iroda levéltára szinte sértetlenül megmaradt. A vámos irodájában iratcsomókat találtak. Az egyik iratcsomó az adósok regisztrációját tartalmazta, a másik az adókifizetésről származó nyugtatömb volt. Erre a nyugtatömbre ez volt ráírva: telestai! Ami azt jelenti: egészében kifizetve! Ezeknek az adózóknak ki volt fizetve minden adóságuk, tehát nem tartoztak semmivel.

Ezek után jobban megértjük, mit jelent Jézus utolsó szava. Életének utolsó pillanatában, mielőtt meghal, az emberiség tudtára adja, mintegy világgá kiáltja küldetésének maradéktalan végrehajtását: a bűnös emberiség minden adósága rendezve van, ki van fizetve. Mindenért megfizetett! Jézus az ő utolsó szavában ezt kiáltja világgá: mindenkiért és mindenért megfizettem!

Jézus két ajándékot ad az emberiségnek: békét és szeretetet. Ez adja vissza az embereknek az elveszített boldogságot. Semmi más. Szeretet nélkül nincs béke, béke nélkül nincs boldogság: sem a családban, sem a társadalomban” – fogalmazott szónoklatában a segédlelkész.

Ugyanezen a napon a Szatmári Egyházmegyében Érkörtvélyesen és Nagytarnán is ünnepelnek. A Székesegyház előtt felállított pódiumon, Szatmárnémeti régi főterén, tizenegy órától tartják a búcsús nagymisét, melynek meghívott celebránsa és szónoka idén Exc. Miguel Maury Buendía apostoli nuncius.

IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában.  

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *