Keresés

Egyház Helyi hírek

Virágvasárnap megünneplésével Máramarosszigeten is kezdetét vette a nagyhét

Hívek sokasága ünnepelte egy közösségként a Virágvasárnapot Máramarossziget Római Katolikus templomában. A plébániaudvaron kezdődő szertartást Ft. Reszler Mihály János máramarosi főesperes celebrálta.

A virágvasárnapi ünnepi szentmise barkaszenteléssel vette kezdetét a máramarosszigeti Római Katolikus Plébánia udvarán, majd azt követően az asszisztencia és a hívek, barkaágakkal kezükben átvonultak a templomba, ahol a kórus előadásában Jézus szenvedéstörténetét (Passió) hallgathatták és elmélkedhettek felette. A szentmise végén Reszler Mihály főesperes ismertette a nagyheti és húsvéti programot, egyben felhívta a figyelmet az ünnepkör jelentőségére és részvételre buzdította a jelenlevőket.

A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, melynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. Az Egyház a liturgiájában azt a hitét fejezi ki, hogy a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be. 

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *