Keresés

Egyház Helyi hírek Közélet

Nagyboldogasszony búcsú volt a Máramaros megyei Hosszúmezőn

Ma augusztus 15-én, búcsút tartottak Hosszúmező római katolikus templomában is, hisz a templom titulusa az a Nagyboldogasszony, akit világszerte ünnepel a kereszténység. Egyes országokban államilag is elismert ünnep.

A Tisza menti településre sokan látogattak el a környékről, így Aknasugatagról, Köveslázról és Máramarosszigetről is.

Az ünnepi misét Ft. Reszler Mihály máramarosi főesperes celebrálta. Bevezető és zárógondolataiban a népes számban összegyűlt hívő közösségnek felhívta a figyelmét arra, hogy a mai ünnep Máramaros magyar ajkú hívei számára kettős jelentőséggel bír. Első sorban azért, mert a Szűz Anyának testestől-lelkestől való mennybevételét ünnepli mindenki, másrészt azért, mert ezen ünnepi misével vette kezdetét a Máramarosszigeti Szent István Napok is, mely programsorozat a vidéken élő magyarság identitásának megőrzését hivatott szolgálni. Ezért kiemelte, hogy ezen alkalommal mindenki ragadja meg a lehetőséget és a maga módján tegyen azért, hogy azon a helyen ahol él, megmaradjon magyarnak, ne szégyelljen magyarul beszélni, gyermekét magyar iskolába íratni, valamint ősei rá bízott hagyatékát a jövendő generációknak is átadni. Csupán ez segíthet abban, hogy itt Máramarosban megmaradhasson Szent István népe.

Prédikációjában, T. Giurgiu Dániel máramarosszigeti segédlelkész a mai ünnepet a „Mária ünnepek koronájának” nevezte. A szónok kitért arra, hogy „Mária azért nagy, mert erényei és érdemei miatt joggal mondható annak. Ahogyan Jézus a mennybe ment röviddel halálából való feltámadása után és elfoglalta helyét felséges trónján, úgy vétetett fel a Boldogságos Szűz Mária is a mennybe.” Továbbá kihangsúlyozta azt, hogy Mária példaként áll előttünk. Ő (Szűz Mária) nem csak arra kér, hogy csodáljuk őt, hanem kövessük is példáját. Úgy ahogyan ő végig ott volt Krisztus mellett születésétől fogva, keresztre feszítéséig, nekünk is Krisztus mellett kell állnunk életünk végéig. „Ahogyan a színházban a reflektort arra használják, hogy a nézők figyelmét egy művészre hívják fel, ahogy a nézők figyelme a reflektort követve a fontos látni és hallani valókra terelődik, úgy vezet bennünket is Mária mint egy jó édesanya az életben, megmutatván mi az igazán lényeges, figyelmünket mindig Istenre irányítva”  – fogalmazott a szónok. 

Az ünnepségen részt vett Ft. Balik Medárd hosszúmezei görög katolikus plébános is. A mise a pápai, valamint a magyar himnusz eléneklésével zárult. Ft. Kovács István a helybeliek nevében köszönetet mondott mindenkinek, aki ellátogatott Hosszúmezőre ünnepelni, külön megköszönve a hosszúmezei híveknek azt, hogy igyekeztek széppé tenni a mai ünnepet. Mise végén a templomkertben, szeretetvendégségben részesítették a zarándokokat.

A hagyomány szerint Szent István király, tudván, hogy milyen veszélyek fenyegetik országát és népét, Nagyboldogasszony napján mielőtt elhunyt volna, országát és népét felajánlotta Szűz Máriának. Mária tisztelete a magyar nép körében nem véletlenül terjedt el, s hogy mennyire Mária tisztelő nép vagyunk, arról árulkodik az irodalom számos költeménye, fohász, valamint ének is, ami Szűz Máriát dicséri.  

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *