Keresés

Közélet

A máramarosszigeti római katolikus egyházközség és a Simonchicz Incze Kulturális Egyesület közleménye – A Szűz Mária-szobor helyreállításáról

Folyó év április 24-én, vasárnap aláírásgyűjtést kezdeményeztünk Máramarosszigeten, hogy Hollósy Simonról utcát nevezzenek el, az egykori Szűz Mária szobrának pedig hasonmását állítsák újra fel a város főterén. A Mária-szobor felállításával kapcsolatosan, egyszerű értelmezési kérdések miatt, félreértések is keletkeztek. A további félreértések elkerülése végett, úgy döntöttünk, hogy hivatalosan is állást foglalunk szándékunkat illetőleg. 

Egykoron a város főterén álló Szűz Mária- szobrot 1776-ban állították fel. Akkor Máramarosban fejlődésnek indult a bányászat. Mivel a megyében számos ok miatt hiányt szenvedtek bányász mesterekben, az akkori legfelsőbb vezetés idegen földről telepített bányászokat, akikkel együtt érkeztek hivatalnokok is. Az ide telepített népesség, köztük a bányakincstár alkalmazottai is római katolikus vallásúak voltak. A korabeli kincstárigazgató Szigeten Rudnyánszky Farkas volt.

Az ő irányításával sikerült többnyire a kincstár pénzén, a kincstár igazgatósággal (ebben az épületben van ma az ukrán líceum) szemben Szűz Máriának szobrot állítani. A történelmi dokumentumok két okot is felsorolnak: az egyik kimondottan a megyébe betelepülő és római katolikus hívők buzgóságát és az ő tiszteletüket látja a szobor felállításában, a másik ok pedig a Szűz Máriától remélt, korabeli pestisjárványoktól való oltalom. Az idők folyamán a szobornak változtatták a helyét. Legutóbb, amikor a második világháború végén az orosz hadsereg bevonult Szigetre, a római katolikus templom előtt állt, a mai szovjet emlékmű helyén. Orosz katonák kötelet kötöttek rá és földig rombolták.

A hagyomány szerint a szobor felső részét egy idős bácsi mentette ki az Iza folyóból. Ez a megmentett felső rész van most a római katolikus temetőben, nagyon rossz állapotban. Két keze letörött, több helyen a minőségi munkán cementes, vagy gipszes vakolattal próbálták hozzá nem értő személyek a károsodásokat helyreállítani, mindemellett giccsesen is lefestették. Ezen információkat Zolopcsuk Pál Róbert helytörténész is megerősítette számunkra. Ebből kifolyólag csak egy lehetőség maradt, a régi szoborról készült fényképek alapján rekonstruálni a művet (amit hasonmásnak nevezünk) és ezt újra elhelyezni a város főterén.

A régi szobor visszaállítása tehát a rekonstruált és ezzel az eredeti műnek a teljes hasonmását akarja jelenteni, mivel az eredetileg elkészített szobor sajnos szinte száz százalékosan megsemmisült. Ezzel célunk hitéletünkből kifolyólag Szűz Máriát tisztelni, a vidéken élő nemzetek közötti békét elősegíteni és vallási, valamint kulturális örökségünket megőrizni és ápolni Máramarosszigeten. Nemes célunk sikeres megvalósításában reménykedve, várjuk mindenki támogatását.

Ft. Reszler Mihály

Orosz Krisztofer Levente

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *