Keresés

Egyház Közélet

Mi a titka a közösségépítésnek a plébánián?

Sok tényezőtől függ, hogy azonos érdeklődésű emberek tudnak-e egy csapatot, csoportot, társaságot, egyletet, klubot vagy közösséget alkotni. Nagyon fontos, hogy észrevegyük mi az, amire igény van. Egy csoport létrejöttekor mérlegelnünk kell a helyzetet és a következő kérdeseket kell feltennünk:

– Kik a közösségre vágyók?

– Hitéletük mennyire érett?

– Milyen életkori sajátosságaik vannak?

– Milyen célt akarnak elérni?

– Milyen természetű igényeik vannak: lelkiségi, szociális, elmélyülésre, társaságra vágynak? 

Ha lelkiségi csoportként a közösséget választjuk, akkor tudnunk kell, hogy: a cél: együtt követjük Krisztust tagjai: Krisztushoz csatlakozó hívek jellemzői:

– előtérbe kerül a szolgáló szeretet

– a tagok elsősorban adni akarnak és nem kapni

– a közösség tagjainak élményeik, tapasztalataik vannak

– az egyén a közösségben él, kiteljesedik.

A helyi plébános, lelkész hozzáállása is fontos: a hívek megérzik hogy a plébános támogatja-e, jóváhagyja-e, áldását adja-e a közösségre, megtűri-e, vagy ellene van.

Három vezetői típus van:

1. az uralkodó, önkényeskedő

2. a gyengekezű

3. az ideális

Az ideális csoportvezető kiegyensúlyozott, megbízható, hiteles, példamutató, jó kommunikációs készségekkel rendelkezik, titoktartó, nyitott, együttérző, segítőkész. A csoportvezető feladata, hogy ügyeljen arra, hogy a csoporttagok betartsák a szabályokat:

– amikor valaki beszél, hallgassuk végig nyitottan, tisztelettel

– nem vitatkozunk és nem oktatjuk ki egymást

– egyes szám első személyben beszélünk és nem általánosságban

– mások tapasztalatait, megéléseit nem szabad kijavítani, helyreállítani, értékelni.

A csoportvezető másik feladata, hogy biztosítsa a jó „légkört” a csoporton belül, ami négy tényezőn múlik: A tisztelet: Amikor megadjuk valakinek a tiszteletet, akkor elismerjük méltóságát és értékes voltát. Ha ezt tesszük, látni fogjuk, mennyire gazdagok vagyunk, hogy milyen sok értékes ember vesz körül minket. A bizalom: Ha olyan életet élünk, ami másokban bizalmat ébreszt, ha világosságot árasztóak, átlátszóak és megbízhatóak vagyunk, ha mi is tudunk másokban bízni, akkor bízni fognak bennünk az emberek. A bizalom némi kockázattal jár, mert sebezhetővé tesz, bizonyos módon kiszolgáltatott helyzetet teremt.

Amikor megbízunk valakiben, akkor ezzel területeket engedünk ki a kezünkből, és a másik személy fennhatósága alá helyezzük azokat. A szeretet: A szeretet nem tesz rosszat a másikkal. Ha szeretjük az embertársainkat, nem akarunk nekik rosszat. Megértés, megismerés: Ehhez idő szükséges. Az egyik lelki szükségünk az, hogy megértsenek minket. Szükségünk van a figyelemre; arra, hogy őszintén figyeljenek ránk, és ezáltal megismerjenek minket. A megismerés csak a megértésen keresztül képzelhető el. Nem tudjuk a másik igazi énjét megismerni, ha nem figyelünk rá, és nem törekszünk arra, hogy megértsük őt.

A csoporttagok:

– nyitott, érett hitéletű és személyiségű emberek kell hogy legyenek

– minden egyes csoporttag célja és vágya meg kell egyezzen a közösség céljával, vagyis hogy együtt, közösen haladjunk a krisztusi úton

– fontos, hogy elfogadják és támogassák a csoportvezetőt.

„Ha az ember megszabadul az önzéstől, önkéntelenül felébred benne a közösség iránti szeretet.” – Tommaso Campanella

Cselenszki Zita

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Következő