Keresés

Helyi hírek

Jócselekedetből jeles

Dicséri a máramarosszigeti római katolikus egyházat Teofil Ivanciuc helytörténész, egy román nyelvű hírportálon közölt írásában. F. é. január 11-én a voceatransilvaniei.ro oldalon megjelent írásában a szigeti Teofil Ivanciuc arra hívja fel a társadalom figyelmét, hogy Máramarossziget az a város, ahol ezer lakosra jut egy templom, de annál kevesebb a kórház.

Az adott helyzetet kritikus szemmel tekintő Ivanciuc ismertetésében arról beszél, hogy a kb. 38 000 lakosú település 17 felekezete osztozik a 31 templomon, ami mellett még 7 temetői kápolna is található. Ebből két templom a római katolikus és egy a református egyház híveit szolgálja, 11 a román ortodoxokét, 1 az ukrán ortodoxokét, 3 a román görög katolikusokét, 1 az ukrán görög katolikus híveket, 4 imaháza van a baptistáknak, 2 a pünkösdistáknak, 1 a hetednapi adventistáknak, az Evangélium utáni keresztények szintén 1 imaházzal rendelkeznek.

Az újapostoliaknak 1 és a Jehova tanúinak 2 imaháza van. „A karitábilis tevékenység terén, valamint a hátrányos helyzetűek megsegítését tekintve a római katolikus egyház a hozzá tartozó szerzetesrendekkel együtt tesz a legtöbbet az összes többi egyházhoz képest” – állítja a Ivanciuc. Tényként állapítja meg továbbá azt, hogy a város összesen 770 ágyat számláló egyetlen kórháza a Történelmi Máramaros 100 000 lakosát igyekszik kiszolgálni. Ebből kifolyólag Teofil Ivanciuc mindenkit a személyes végkövetkeztetés levonására invitál. Mint ismeretes, az utóbbi időkben Romániában heves vita zajlott az állam pénzén mértéktelen mennyiségben épülő ortodox templomok kapcsán.

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Következő