Keresés

Egyház Közélet

Békesség Istentől!

Felgyorsult világot élünk, unalomig csépelt közhely, hogy állandóan rohanunk és semmire sincs igazán időnk. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a megállásról, visszatekintésről. Szeretettel hívom a kedves olvasót, hogy együtt tekintsünk vissza erre az esztendőre, mi történt a máramarosszigeti református egyházközségben.

Gyülekezetünk legjellegzetesebb élettere a református templom, ahova minden szombat délután és vasárnap délelőtt, illetve délután egybegyűltünk Isten igéjével élni. Jó látni és érezni a közösséget, átlagosan 150 fő volt együtt vasárnap délelőttönként. Ünnepnapokon természetesen többen is felkeresik az Úr házát. Hálás szívvel gondolunk arra, hogy voltak és vannak vallásórák, a gyermekek őszinte lelkesedéssel és örömmel jöttek, jönnek szombat délelőttönként, illetve a konfirmációi előkészítők, az ún. kátéórák is rendszeresen meg voltak tartva.

Sajnos évről évre kevesebb a konfirmálók száma. Ifjúsági bibliaórákat is tartottunk, tartunk szombat délutánonként. Nőszövetségünk, valamint a lelkipásztor több időst, illetve beteget meglátogatott, igével, imádsággal erősítve őket. Gyülekezeti életünk kiemelkedőbb eseményei közé tartoztak (időrendi sorrendben): Lovász István református lelkipásztor beiktatása, az ökumenikus imahét, március 15. megünneplése, a nagyváradi Tálentum keresztyén együttes fellépése, magyarországi testvérgyülekezeteink Nyírlövő és Lövőpetri egyházközségből látogatók fogadása, a vakációs gyermekbibliahét megszervezése, egyházmegyei presbiteri konferencia megtartása, egyházmegyei lelkészértekezlet megszervezése, gyülekezeti kirándulás során testvérgyülekezeteink viszontlátogatása.

Gyülekezetünk történetében mérföldkőnek számít a református templom felújításának elkezdése. Óriási munka vár ránk, a konkrét felújítási munkálatok megkezdése előtt össze kell állítani a szükséges iratcsomót tanulmányokkal, engedélyekkel, tervekkel. December elején ásatások voltak a templom környékén, három ponton is régészeti felügyelet mellett leástak, talajmintát is vettek, illetve vizsgálták az előzetes építkezési fázisokat. Más szakemberek a templombelsőben a falakból vettek próbafúrásokkal mintát, hogy a vizesedés okait is meghatározhassák. A  lelki-szellemi építkezés mellett tehát próbáltunk és próbálunk gondot fordítani épített örökségünkre, illetve más értékeinkre. Nehéz, de szép ez a feladat, hisszük, hogy kegyelmes Istenünk, aki eddig megsegített, ezután is áldásával vesz minket körül az új esztendőben is. Lovász István református lelkipásztor

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Következő