Keresés

Közélet

„Az országos RMDSZ mindig partnere a magyar közösség helyi törekvéseinek” Beszélgetés Kelemen Hunor szövetségi elnökkel

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség odafigyel Máramaros magyar közösségére, ennek nyomatékos jelzéseként Kelemen Hunor szövetségi elnök az 2015-ben többször is részt vett a Történelmi Máramaros, pontosabban Máramarossziget és Hosszúmező közösségi életét, jövőjét érintő rendezvényeken, lakossági fórumokon beszélgetett helyi ügyekről, tájékoztatást nyújtott az országos aktuálpolitikai helyzetről. Az RMDSZ elnökét arra kértük, készítsen rövid átvilágítást, körképet arról, mit tapasztalt máramarosi látogatásai során, hogyan látja a magyar közösség jövőjét abban a tekintetben is, hogy 2016-ban két választás is lesz: az önkormányzati és parlamenti megmérettetésen is helyt kell állnunk országszerte.

Orosz Krisztofer Levente: A szórványmagyarság jövőjét általában borúlátó szavakkal szokás illetni. Hogyan látja ön ennek fényében a máramarosi közösséget? Figyelembe véve a magyarság jelenlegi gondjait, mi lenne az a pozitívum, amelyre építeni lehetne egy járható utat?

Kelemen Hunor: Közösségi vezető nem engedheti meg magának a borúlátás luxusát, mert akkor nem tud életképes megoldásokat javasolni a felmerülő problémákra. Én azt Máramarosban, de Resicabányán és Petrozsényben is elmondtam, hogy nem siránkozásra, nem a sebek nyalogatására és problémák halogatására van szükség, hanem rengeteg munkára. És a szórványban duplán erre van szükség, mindemellett pedig arra is, hogy a közösségben békés hangulat uralkodjon, mindenki tegye a dolgát a maga térfelén. Ezeknek az erőknek pedig mind-mind arra kell összpontosulniuk, hogy a máramarosi magyarok közül senki ne érezze úgy, hogy elhanyagolták, gondjaival nem foglalkoznak, hogy nem tartozik egy erős közösséghez. De talán, ami még ennél is fontosabb, hogy a megosztottság ne lehetetlenítse el a közösség jövőjét. Ez kötelesség és felelősség is. Máramaros gazdag múlttal és értékes kulturális örökséggel rendelkező különleges vidék, ahol évszázadokon át több nemzeti közösség élt együtt békében. Úgy gondolom, hogy erre a tapasztalatra lehet élhető jövőt építeni magyarként is.
O. K. L.: Milyennek látja a kapcsolatot Máramarosban a politika, civil szféra és egyházak között? 
K. H.: Többször is jártam az utóbbi években Máramarosszigeten, és értesültem azokról a gondokról, amelyek a helyi közösséget foglalkoztatják. Ez azonban csupán a helyi kezdeményezések, törekvések támogatására elegendő információ. Mert senki nem tudja jobban a máramarosszigeti magyarságnál, illetve politikai, egyházi és civil vezetőinél, hogy melyek a hatékony és működőképes megoldások egy-egy problémára. Ha vannak vitás ügyek, amelyek akadályozzák a közösségépítést, akkor ezeket mielőbb rövidre kell zárni. Kis létszámú közösségben ezeknek az ellentéteknek a feloldása, a megoldásra való együttes törekvés életbevágó lehet. 

O. K. L.: Mi az RMDSZ elképzelése a szórványvidékek magyar oktatásáról?
K. H.: A Szövetség célja az, hogy ebben az országban ne legyen olyan magyar család, amely magyar iskolába akarja íratni a gyermeket, és ez bármiféle technikai akadályba ütközik. Ezért indítottuk el és támogatjuk a szórványkollégium-programot is, hogy a gyermekeknek ne kelljen több tíz kilométerről ingázniuk. Az önálló magyar nyelvű tanintézményekre is fontos felelősség hárul a szórványban, hiszen a gyermekek beiskolázására vonatkozó toborzáson túl és az oktatás-nevelés feladatán túl, szellemiségükkel a közösséget is egyben kell tartaniuk. Ezzel egy időben a minőségi oktatás kérdése is foglalkoztat bennünket, hisz nyilvánvaló, hogy a szülő – azon túl, hogy magyarnak akarja nevelni – versenyképes tudással rendelkező sikeres embert szeretne faragni gyermekéből. Az anyanyelvű oktatásnak tehát ezt a szempontot is figyelembe kell vennie. 

O. K. L.: Vidékünk gazdasági helyzete bőven hagy maga után kívánnivalót. Ön milyen megoldásokat lát a helyzetből való kilábalásra? 
K. H.: Első lépésként annak felismerését látom fontosnak, hogy az itt élők itthon, ebben a megyében, régióban keressék boldogulásukat. Nyilvánvaló, hogy ez önmagában nem helyettesíti sem az országos, sem a helyi szinten meghozott gazdaságösztönző intézkedéseket, politikákat. Nagyon fontos, hogy az önkormányzatokban olyan képviselők dolgozzanak a máramarosiakért, akiknek ez prioritásuk, hiszen másként a vidék elöregedik, a fiatalok külföldön vagy más régiókban keresik a boldogulásukat, ennek pedig a gazdasági fellendülésre sincs kedvező hatása. 

O. K. L.: Jövőben helyhatósági választásokat tartanak Romániában. Milyen elvárásai vannak a helyi közösségek jelöltjeitől?
K. H.: Első és legfontosabb elvárásom az, hogy jelöltjeinknek legyen elképzelésük annak a közösségnek a jövőjéről, amelyet képviselni szeretnének, ezeket az elképzeléseket pedig foglalják megvalósítható, konkrét programba. Másfelől pedig alkalmazkodjanak az RMDSZ által meghirdetett „újratervezéshez”, ami azt jelenti, hogy a politika középpontjában a közösség szolgálata és az alázatos munka áll, illetve minden más kérdésben is az a döntő, hogy szolgálja-e azt, amit az emberek elvárnak egy helyi vagy megyei vezetőtől. A Szövetség legfontosabb célja 2016-ban az, hogy új arcokkal, hiteles jelöltekkel és megvalósítható tervekkel szálljon be a választási megmérettetésbe.

O. K. L.: A Simonchicz Incze Kulturális Egyesület, mint ennek a lapnak a kiadója, köszönetét tolmácsolja azért a sok segítségért, amit Elnök úr ennek a lapnak az elindításához nyújtott. Mi itteniek, ezen lapnak az elindulását egy újratervezés egyik látható jeleként értékeljük, reménykedve nézve a továbbiakban is a jövő felé. Mit szeretne üzenni a Máramarosi Hírmondó olvasóinak?
K. H.: Az idei Magyar Szórvány Napja előtt éppen a nyomtatott sajtó fontosságáról beszéltünk a kis létszámú magyar közösségek életében, hiszen ezt az RMDSZ a támogatások tekintetében is nagyon komolyan veszi. Úgy gondolom, a máramarosi magyarságnak kell legyen lehetősége arra, hogy anyanyelvén szerezze be az információt arról, hogy mi törté- nik szűkebb vagy tágabb környezetében. Így hát azt kívánom a közösségnek, hogy szeresse ezt a lapot, és a maga részéről is támogassa azzal, hogy olvassa, hogy élete részévé teszi. Ugyanakkor engedje meg, hogy a Máramarosi Hírmondó minden kedves olvasójának boldog és egy örömteljes új évet kívánjak!

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Következő